Login

Online žádost k přijetí

PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU

    Práva a povinnosti zúčastněných stran, dále pak organizace vzdělávání, včetně širších pravidel je rozpracovaná ve školním řádu školy, se kterým je povinen se seznámit každý před zahájením výuky.  ZUŠ poskytuje vzdělávání za úplatu. Předpis úplaty je uveřejněn na webových stránkách školy (www.zus-klasterec.cz/dokumenty a formuláře), včetně pravidel pro platbu.

      Berete na vědomí, že níže uvedené osobní údaje poskytujete na základě, a pouze za účelem, zmíněných právních předpisů,  a že je s nimi zacházeno v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. 

      Základní umělecké vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb, školský zákon, a dále vyhláškou č. 71/ 2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. 
 
     Zákonný zástupce má právo předložit u zápisu zprávu PPP podle § 16 školského zákona a vyhláš. č. 27/2016 Sb., upravující přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, aby bylo umožněno zajištění správných podmínek jeho vzdělávání.

Novinky

NNTB - NENECH TO BÝT!

obrázek
Anonymní aplikace upozorňující na šikanu v naší škole. Možnost informovat o problému dětí, které by se v reálném světě bály cokoliv udělat. Nic jim nehrozí, Klikni na titulek NNTB.

Nové fotografie 2018/2019 zde ...

obrázek

MINI ZUŠKA

obrázek
Kurzy napříč obory pro děti, kterým nebylo 5 let k 1.9.

ABSOLVENTI 2017/2018

obrázek

KDY ZASTIHNETE PEDAGOGA

Kliknutím na název/slogan si můžete ověřit, kdy pedagog, se kterým potřebujete osobně mluvit, je ve škole k zastižení. Ideální volba pro schůzky je v přestávkách před nebo po výuce.

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA

obrázek
Naše škola poskytuje prostor pro kurzy Hudební školy Yamaha pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let věku. Klikem na nadpis se dostanete na jejich webové stránky.

Naši partneři

Nástěnka

PONDĚLÍ 7:00 – 14:30 15:00 – 17:00
(úřední den)
ÚTERÝ 6:00 - 12:00 12:30 – 14:30
STŘEDA 6:00 - 12:00 12:30 – 14:30
ČTVRTEK 6:00 – 12:00 (neúřední den)
PÁTEK 6:00 – 13:30 14:00 – 15:00

Created by ALS-Euro,s.r.o. © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy