Ne všichni naši žáci ujdou společnou cestu s učiteli až do samotného konce základního uměleckého vzdělávání.
Cesta není vůbec jednoduchá a vyžaduje mnoho trpělivosti ze všech stran.
Absolvovat veřejně, před rodiči, přáteli a učitelským sborem je vyvrcholením tohoto snažení.
Srdečně jste zváni a těšíme se společně na vaší diváckou podporu.

Pro některé malé muzikanty to bude první zkušenost s veřejným vystoupením. To však patří k uměleckému vzdělávání.
Cílem je posílení a dát základ k vývoji zdravého sebevědomí u dětí.
Tento koncert patří mezi nejkrásnější koncerty naší školy. Buďte s námi u zrodu malých talentů.


Do svých časových plánů musejí zahrnout také cestu z Perštejna do Klášterce. Nyní však nikam naši žáci nepojedou. Připravovaný koncert proběhne právě v Perštejně. Již třetím rokem se setkáme v kostele Sv. Vendelína, abychom podpořili naše/vaše perštejnské žáky. Přijměte pozvání na již tradiční koncert plný šikovných dětí.
Naši mladí umělci zavítají také do Městského ústavu sociálních služeb, zpříjemnit chvíle a potěšit seniory.

GRATULACE K POSTUPU DO CELOSTÁTNÍHO KOLA VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE A SKVĚLÝM UMÍSTĚNÍM

GRATULACE K POSTUPU DO CELOSTÁTNÍHO KOLA VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE A SKVĚLÝM UMÍSTĚNÍM Jsou předměty v naší škole, které si oblíbí jen málokterá dětská duše. Přesto i v těchto předmětech naší učitelé dokáží rozvinout skrytý talent oboustrannou trpělivostí a přivést tak žáka k očekávaným cílům. Nelehká týmová práce učitele, žáka a rodičů, jen tak může sklidit úspěch, jako právě nyní.
23.3. se v ZUŠ Litvínov konalo krajské kolo ve hře na dechové nástroje. Potkali se zde ti nejlepší žáci z okresních kol. My jsme velice pyšní, že do prvních umístění promluvili i naši žáci a řekli jasně svou hrou, že v Klášterci nad Ohří vedou učitelé své žáky velice dobře a vzdělávání zde má své kvality a naplňuje podstatu/smysluplnost našich škol.
Ondřej Nechvátal přesvědčil svým talentem a jeho hra bude slyšet v celostátním kole ve hře na trubku.
Karolína Bartoňová sice do celostátního kola nepojede, ale za svou hru, jak na zobcovou flétnu, tak na saxofon sklidila obdiv a první ceny. Naši nejmenší umělci udělali velký kus práce a za to získali první cenu - Linda Hodicová, druhou cenu Amálie Štechová a Natálie Jiráková.Také Dominik Hodic ukázal, že hrát na pozoun je radost. Získal druhou cenu.
DĚKUJEME A POSÍLÁME VELIKÉ GRATULACE. Vaše ZUŠka ...
Více ...
Taneční obor je právě tím oborem, který reprezentuje naší školu a město a šíří povědomí po celé naší zemi mezi ZUŠkami. Ani letošní rok není pro naše tanečníky zklamáním. V krajském kole na postupové přehlídce dětského scénického tance zatančily naše děti s výbornou připraveností, jevištní přirozeností a výborným prostorovým zpracováním daných jejich choreografickým tématem.
Všechny naše choreografie sklidily úspěch, jak u diváků, tak u odborné poroty. Na celostátní přehlídku může postoupit však jen velmi malý vzorek toho nejlepšího z kraje (letos to byly dvě choreografie). Jsme moc rádi, že mezi nimi je i náš soubor nejstaršího ročníku, a to s choreografií p. uč. Olgy Rambouskové - Bez jazyka pravdu říká. Odvážný záměr pedagožky naplnili podle představ - výrazné mluvené slovo, bez hudby s důrazem na pohybové a herecké vyjádření.

Vlaštovky sice nepostoupily, ale i tato choreografie byla velmi chválena, hlavně přirozenost na jevišti a jejich hravost s tématem. Získaly i jedno z nejlepších ocenění. Ukolébavka neodjela z prázdnou a bylo velmi příjemné, že ti samí tanečníci (Vlaštovky) získali i druhé ocenění za práci s jevištním prostorem (chor. Zora Breczková). Nejmladší děti, ze 2. ročníku, také zvládly svou choreografii na tak velkém prostoru ústeckého divadla. Jejich vítr se rozletěl a doletěl si pro ocenění k odborné porotě.
VŠEM GRATULUJEME A PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ PŘI DALŠÍCH PŘEHLÍDKÁCH.

21. března se po třech letech setkaly v našem kulturním domě taneční obory ZUŠ okresu Chomutov. Nešlo jen o taneční setkání a vzájemnou inspiraci, šlo také o postup do krajského kola. Tuto postupovou soutěžní přehlídku vyhlašuje Ministerstvo školství (MŠMT).
Naše choreografie, také zmíněné výše se umístili takto:

Bez jazyka pravdu říká - zlaté pásmo a postup do kraje s oceněním za práci s hlasem a prostorem (chor. Olga rambousková)
Vítr letí přírodou - zlaté pásmo a postup do kraje s oceněním za opravdovost (chor. Olga Rambousková)
Ukolébavka - zlaté pásmo a postup do kraje s oceněním za choreografii, práci s rekvizitou a estetiku dětí (chor. Zora Breczková)
Vlaštovky - byly zařazeny do stříbrného pásma (chor. Zora Breczková)

Krajské kolo se uskuteční 27. dubna 2018 v ZUŠ FG v Mostě

...
Více ...

DRESS CODE - NOVÁ AKTUALIZACE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

DRESS CODE - NOVÁ AKTUALIZACE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Pedagogická rada základní umělecké školy odsouhlasila zavedení doporučeného oblečení

tzv „dress code“, a to především ve vztahu k základnímu cíli uměleckého vzdělávání, a tím je kultivace osobnosti žáka: „Utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení“. K této kultivaci, ač se píše o ní jako o umělecké, bezesporu patří prohloubení klíčové kompetence, kompetence kulturní („Žák je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské existence“), ve vztahu k jednání a vystupování ve společnosti, v našem případě při prezentaci společného díla na koncertech, představeních a výstavách.

Našim cílem je žáka, v rámci zmíněné kultivace a udržování kulturních hodnot, zasvěcovat do oblasti společenské a etické výchovy. Využití předepsaného vhodného „dress codu“ patří k základnímu kroku, jak výše zmíněný cíl a klíčovou kompetenci naplňovat.

 Zásady doporučeného oblečení - dress code při akcích školy naleznete v rubrice DOKUMENTY A FORMULÁŘE, níže v "Dokumenty ke vzdělávání" - Dress code - příloha školního řádu


Naši mladí umělci zavítají také do Městského >>


Novinky

NOVÉ FOTOGRAFIE 2017/18 zde...

obrázek

MINI ZUŠKA

obrázek
Kurzy napříč obory pro děti, kterým nebylo 5 let k 1.9.

ROZVRH HUDEBNÍ NAUKY 2017/2018

ZMĚNA ŠKOLNÉHO!!!

V rubrice dokumenty a formuláře naleznete nový předpis "školného" na školní rok 207/2018

ABSOLVENTI 2016/2017

obrázek

KDY ZASTIHNETE PEDAGOGA

Kliknutím na název/slogan si můžete ověřit, kdy pedagog, se kterým potřebujete osobně mluvit, je ve škole k zastižení. Ideální volba pro schůzky je v přestávkách před nebo po výuce.

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA

obrázek
Naše škola poskytuje prostor pro kurzy Hudební školy Yamaha pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let věku. Klikem na nadpis se dostanete na jejich webové stránky.

Naši partneři

Nástěnka

zaregistruj se a budeš mít info o škole a akcí na e.mailu

Pracovní doba kanceláře školy
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
6:00-14.30
středa
8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Login
LOGIN
HOME Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří

Created by ALS-Euro,s.r.o. © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy